Portal pracowniczy – co to jest? Najważniejsze funkcje oprogramowania

Nowoczesne firmy starają się podnosić poprzeczkę nie tylko w zakresie obsługi klienta, ale także w zakresie personelu. Jednym z obowiązujących standardów jest zapewnienie sprawnego przepływu informacji. Czym jest taka platforma, jakie funkcje powinna oferować i kto powinien w nią inwestować?

Czym jest portal pracowniczy?

Portal pracowniczy to skuteczne narzędzie oprogramowanie do zarządzania produkcją. Zwykle ma ona postać aplikacji, do której dostęp można uzyskać z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu. Rozwiązanie to służy do cyfrowego przeglądania i edytowania danych. W ten sposób pracownik może sprawdzić plan lekcji, wysłać zaświadczenie, złożyć wniosek o urlop oraz sprawdzić liczbę wykorzystanych i dostępnych dni urlopu.

Czas to pieniądz, zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika. Nowoczesne oprogramowanie umożliwia przeglądanie odcinków wypłaty, sprawdzanie godzin pracy, wysyłanie dokumentów, a nawet udział w szkoleniach. Wszystko odbywa się przez Internet, bez długich kolejek w urzędzie administracji.

Kolejną zaletą jest bezpieczeństwo przechowywanych i przesyłanych informacji. Wyeliminowanie papierowych wniosków eliminuje ryzyko dostania się dokumentów w ręce osób nieuprawnionych, zwłaszcza w przypadku zaświadczeń zawierających poufne dane pracowników.

Przydatne funkcje portalu pracowniczego

Portal pracowniczy jest niewątpliwie niezbędnym narzędziem w nowoczesnych firmach. Jakie funkcje powinien oferować?

Składanie wniosków urlopowych: pracownik może szybko złożyć odpowiedni wniosek urlopowy, wybierając opcję urlopu wypoczynkowego, na żądanie, wychowawczego lub bezpłatnego. System powinien umożliwiać sprawdzanie puli wykorzystanych i dostępnych urlopów oraz informowanie o statusie wniosku. Dzięki temu można się upewnić, że został on zatwierdzony.

Zgłaszanie nieobecności: opcja szczególnie ważna w przypadku pracy zespołowej. Wyobraźmy sobie, że pracownik ma iść na poranną zmianę, ale późnym popołudniem dowiaduje się, że następnego dnia musi zostać w domu. Jego obowiązkiem jest poinformowanie przełożonego, ale nie zrobi tego z dnia na dzień. Możesz wstawać wcześnie rano, co oznacza czekanie w kolejce, aż pracodawca odbierze telefon. Wystarczy zalogować się do portalu pracowniczego i zgłosić nieobecność w dowolnym momencie.

Podsumowanie listy płac: jedna z najważniejszych informacji dla pracownika. Zaawansowane systemy umożliwiają wgląd w naliczone wynagrodzenie, w tym dodatki za pracę w weekendy i w nocy, nadgodziny, wysokość wynagrodzenia w czasie urlopu lub zwolnienia lekarskiego. Ponadto w portalu można przeglądać nie tylko bieżącą listę płac, ale także wszystkie poprzednie listy płac.

Połączenie z systemem rejestracji czasu pracy: funkcja szczególnie przydatna dla pracodawcy. Integracja systemu RCP z portalem pracowniczym umożliwia szybkie importowanie danych dotyczących zameldowań i wymeldowań, spóźnień i nieobecności, co znacznie ułatwia naliczanie list płac i eliminuje wszelkie wątpliwości.

Prowadzenie szkoleń – stałe szkolenia wstępne, szkolenia okresowe, szkolenia BHP, szkolenia w zakresie ewakuacji lub RODO wymagają miejsca na szkolenia, zatrudnienia trenerów i zaangażowania pracowników w dłuższym okresie czasu. Szkolenia w portalu pracowniczym eliminują te wady.